இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பந்தளபாலா ஐயப்பா பரமதயாளா ஐயப்பா) – Pandhalabaalaa Ayyappaa Paramadhayaalaa Ayyappaa பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பந்தளபாலா ஐயப்பா பரமதயாளா ஐயப்பா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

பந்தளபாலா ஐயப்பா பரமதயாளா ஐயப்பா. பரமபவித்ரனே ஐயப்பா. பக்தருக்கருள்வாய் ஐயப்பா!.- ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Pandhalabaalaa Ayyappaa Paramadhayaalaa Ayyappaa Parama Pavithranae Ayyappaa Bhaktharukkarulvaai Ayyappaa – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

பந்தளபாலா ஐயப்பா

பரமதயாளா ஐயப்பா

பரமபவித்ரனே ஐயப்பா

பக்தருக்கருள்வாய் ஐயப்பா!

நித்ய ப்ரம்மசாரியே நின் சரங்குத்தி ஆலில்

எத்தனை கன்னிச்சரமோ ஸ்வாமியே ஐயப்பா!

ஞான வடிவே ஞானமூர்த்தி சுதனே

ஞானஒளி அருள்வாய் ஸ்வாமியே ஐயப்பா!.

பம்பையில் பிறந்து பந்தளத்தில் வளர்ந்து

பன்னிரெண்டு காலமும் ஸ்வாமியே ஐயப்பா!

சத்திய சொரூபனே சபரிகிரி வாசனே

சாம்பசிவன் மைந்தனே ஸ்வாமியே ஐயப்பா!

கண்ணனின் மைந்தனே கரிமலை வாசனே

காத்து ரட்சிப்பவனே ஐயனே ஐயப்பா!

சின்மய ரூபனே சிக்கல் தீர்ப்பவனே

சித்தர்கள் தினம் போற்றும்

செல்வனே ஐயப்பா!

வல்லமை தருவோனே வைத்தீஸ்வரன் மகனே

வற்றா அமுத ஊற்றே

வையகத்து ஐயப்பா!

கட்டிக்கரும்பே தேனே!! கண்கண்ட தெய்வமே!!

கருணை புரிவாயே கடவுளே ஐயப்பா!!

(pandhalabaalaa ayyappaa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post பந்தளபாலா ஐயப்பா பரமதயாளா ஐயப்பா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment