இந்த ஆன்மீக பதிவில் (உதித்தங்கே ஒளிவிளக்காக உத்திரநட்சத்திரம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… உதித்தங்கே ஒளிவிளக்காக உத்திரநட்சத்திரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

உதித்தங்கே ஒளிவிளக்காக உத்திரநட்சத்திரம் சாமியே சரணம் பாடல் வரிகள். Uthiththanggae olivilakkaaka uththiranatchaththiram saamiyae saranam K.J.Yesudhas Ayyappa song Tamil Lyrics

உதித்தங்கே ஒளிவிளக்காக உத்திரநட்சத்திரம் சாமியே சரணம்

தெறித்த ஒளியில் திரு விளக்காக தெய்வம் உன் அம்சம் ஐயப்ப சரணம்

குவித்தகரங்கள் கேட்கிற வரங்கள் கொடுக்கும் அருளம்சம் (உதித்த)

கலியுகவரதன் காலடிசேர்ந்தால் காணும் பேரின்பம்

தெளிவுறும் மனது தேறிடும் பொழுது தேய்ந்திடும் துன்பம்

மலரடி தொழுதேன் மனம் விட்டு அழுதேன்

மணிகண்டன் சன்னதியில் (உதித்த)

இருமுடி ஏந்தி திருவடி தேடி வரவேனோ ஐயா

கரிமலை மேலே வரும் வழிபார்த்து காத்திடுமென் ஐயா

தேக பலம்தா பாதபலம்தா

தேடிவரும் நேரம் (உதித்த)

‘பத்மஸ்ரீ’ கே. ஜே. ஜேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘உதித்தங்கே ஒளிவிளக்காக உத்திரநட்சத்திரம் சாமியே சரணம்’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள்.

(uthiththanggae olivilakkaaka uththiranatchaththiram) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post உதித்தங்கே ஒளிவிளக்காக உத்திரநட்சத்திரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment