இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா) – Sabhapatikku Veru Deyvam samanamagumo song lyrics in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா | Sabhapatikku Veru Deyvam samanamagumo song lyrics in Tamil

ராகம்: ஆபோகி

தாளம்: ரூபகம்

எழுதியவர் : கோபாலகிருஷ்ண பாரதி

பல்லவி

சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா

தில்லை சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா( சபாபதிக்கு)

அனுபல்லவி

கிருபாநிதி இவரைப்போல கிடைக்குமோ

இந்த தரணி தன்னில் (சபாபதிக்கு..)

சரணம்

ஒருதரம் சிவசிதம்பரம் என்று சொன்னால் போதுமே

பரகதிபெற வேறு புண்ணியம் பண்ணவேண்டுமோ

அரிய புலையர் மூவர் பதம் அடைந்தார்

என்றே புராணம் சொல்லக்கேட்டோம்

கோபலகிருஷ்ணன் பாடும் (சபாபதிக்கு)

(sabhapatikku veru deyvam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, சிவன் பாடல் வரிகள். You can also save this post சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment