இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சரணம் பாடுவோம் ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சரணம் பாடுவோம் ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சரணம் பாடுவோம் ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம் ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Saranam Paaduvom Saami saranam paaduvom Sabari Nathanai Potri – K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

சரணம் பாடுவோம்

ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம்

சபரி நாதனை.. போற்றி

சரணம் பாடுவோம் (சரணம் பாடுவோம்)

வான்மழை மேகம் வந்து

பூ மழை தூவும்..

ஐயன் தாமரை பாதம் ..

அது தருமத்தின் கூடம் (வான்மழை மேகம்)

பால் அபிஷேகம் ..

கண்டால் பாவங்கள் தீரும்

என்றும் நெய் அபிஷேகம் ..

கண்டால் நிம்மதி சேரும்.. (பால் அபிஷேகம்)

சரணம் பாடுவோம்

ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம்

சபரி நாதனை.. போற்றி

சரணம் பாடுவோம்

மாமலை தோறும் ‍எங்கள்

மணிகண்டன் நாதம் ..

அவன் தாழ் பணி போதும்

நெஞ்சம் தூய்மையில் வாழும்

ஆலய‌ தீபம் நின்று

ஆறுதல் கூறும்..

அவன் கோமள‌ ரூபம் ..

கண்டால் பேரருள் சேரும் ..

ஆலய‌ தீபம் நின்று

ஆறுதல் கூறும்..

அவன் கோமள‌ ரூபம் ..

கண்டால் பேரருள் சேரும் ..

சரணம் பாடுவோம்

ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம்

சபரி நாதனை.. போற்றி

சரணம் பாடுவோம்

சாமியே சரணம் ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஐயப்பா

சாமியே சரணம் ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஐயப்பா

சரணம் பாடுவோம்

ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம்

சபரி நாதனை.. போற்றி

சரணம் பாடுவோம் (சரணம் பாடுவோம்)

(saranam paaduvom saami saranam paaduvom) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post சரணம் பாடுவோம் ஸ்வாமி சரணம் பாடுவோம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment