இந்த ஆன்மீக பதிவில் (வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா?) – Velli Malai Mannavaa Vedham Nee Allava Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா? ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா? பாடல் வரிகள் – Velli Malai Mannavaa Vedham Nee Allava Lyrics In Tamil.

============

வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா?

வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா?

முன்னோர்க்கும் முன்னவா மூண்ட கதை சொல்லவா?

முன்னோர்க்கும் முன்னவா மூண்ட கதை சொல்லவா?

வெள்ளி மலை மன்னவா ஆ

அஞ்செழுத்தும் என்தன் நெஞ்செழுத்தல்லவா?

ஐம்புலனும் உன்தன் அடைக்கலமல்லவா?

அஞ்சு நன்னெஞ்சுக்கு ஆறுதல் சொல்லவா? ஆ

அஞ்சு நன்னெஞ்சுக்கு ஆறுதல் சொல்லவா?

அபாயம் நீக்க வரும் சிவாயமல்லவா?

வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா?

முன்னோர்க்கும் முன்னவா மூண்ட கதை சொல்லவா?

வெள்ளி மலை மன்னவா ஆ

வானுலகம் விழுவதென்ன வானவர் தான் அழுவதென்ன

வானுலகம் விழுவதென்ன வானவர் தான் அழுவதென்ன

சேனை அசுரர் குலம் ஜெயக்கொடி தான் கொள்வதென்ன

சேனை அசுரர் குலம் ஜெயக்கொடி தான் கொள்வதென்ன?

தேவர் குரல் கேட்டு உன் திருவடியைக் காட்டு

அபயக் கரம் நீட்டு உன் அருள் முகத்தைக் காட்டு

தேவர் குரல் கேட்டு உன் திருவடியைக் காட்டு

அபயக் கரம் நீட்டு உன் அருள் முகத்தைக் காட்டு ஆ… வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா?

முன்னோர்க்கும் முன்னவா மூண்ட கதை சொல்லவா?

வெள்ளி மலை மன்னவா ஆ

(velli malai mannavaa vedham nee allava) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, சிவன் பாடல் வரிகள், சிவன் பாடல்கள். You can also save this post வெள்ளி மலை மன்னவா வேதம் நீ அல்லவா? or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment