இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரை) – Aayiram ithazh konda thamarai Poo – Raksha Raksha Jagan Matha பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரை ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரைப் பூ எங்கள் தேவி முகம் பி. சுசீலா பாடிய நவராத்திரி சிறப்பு ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா தொகுப்பின் – அம்மன் பாடல் வரிகள். Aayiram ithazh konda thamarai Poo – Navarathri Special Amman / Devi Song by P. Suseela from Album Raksha Raksha Jagan Matha – Tamil Lyrics

============

ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரைப் பூ

எங்கள் தேவி முகம்

அந்த ஆதிசக்தி கருமாரி ஆலயம் வாழ்வு தரும்

ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரைப்

பூ எங்கள் தேவி முகம்

அந்த ஆதிசக்தி கருமாரி ஆலயம் வாழ்வு தரும்

மங்கைய ரெல்லாம் போற்றி

வணங்கும் மங்கலச் செல்வம்

மங்கைய ரெல்லாம் போற்றி

வணங்கும் மங்கலச் செல்வம்

அதைக் குங்குமத்தாலே அள்ளிக்

கொடுக்கும் கலியுக தெய்வம்

ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரைப்

பூ எங்கள் தேவி முகம்

ஆனி மறைந்து ஆடி பிறந்ததும் கண் மலரும்

கருமாரியம்மனின் அருள்

மழையாலே மண்குளிரும்

ஆனி மறைந்து ஆடி பிறந்ததும் கண் மலரும்

கருமாரியம்மனின் அருள்

மழையாலே மண்குளிரும்

முன்னை வினைகளை ஓடிடச்

செய்யும் அன்னையின் தீர்ப்பு

முன்னை வினைகளை ஓடிடச்

செய்யும் அன்னையின் தீர்ப்பு

அவள் முத்துக் கரங்களில் சூட்டி

மகிழ்வோம் சந்தனக் காப்பு

ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரைப்

பூ எங்கள் தேவி முகம்

அந்த ஆதிசக்தி கருமாரி ஆலயம் வாழ்வு தரும்

மங்கைய ரெல்லாம் போற்றி

வணங்கும் மங்கலச் செல்வம்

அதைக் குங்குமத்தாலே அள்ளிக்

கொடுக்கும் கலியுக தெய்வம்

ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரைப்

பூ எங்கள் தேவி முகம்

நதியாய்ப் பாயும் பன்னீராலே அபிஷேகம்

தினம் நாற்பது கோடி நறுமலராலே அலங்காரம்

நதியாய்ப் பாயும் பன்னீராலே அபிஷேகம்

தினம் நாற்பது கோடி நறுமலராலே அலங்காரம்

தங்க ரதத்தில் அம்மன் அமர்ந்து ஊர்கோலம்

தங்க ரதத்தில் அம்மன் அமர்ந்து ஊர்கோலம்

அவள் தரிசனம் கண்டு

துதிப்பவர்க்கெல்லாம் நலம் சேரும்

ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரைப்

பூ எங்கள் தேவி முகம்

அந்த ஆதிசக்தி கருமாரி ஆலயம் வாழ்வு தரும்

மங்கைய ரெல்லாம் போற்றி

வணங்கும் மங்கலச் செல்வம்

அதைக் குங்குமத்தாலே அள்ளிக்

கொடுக்கும் கலியுக தெய்வம்

கலியுக தெய்வம் கருமாரி கலியுக தெய்வம்

கலியுக தெய்வம் கருமாரி கலியுக தெய்வம்

(aayiram ithazh konda thamarai poo) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், p susheela jaya jaya devi, பி சுசீலா பக்தி பாடல்கள், Navarathri Special Tamil Songs Lyrics, ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா, Amman Devotional Songs. You can also save this post ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரை or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment