இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஐயனைக் காண வாருங்கள்!) – Ayyanai Kaana Vaarungkal Azhagu Meyyanai Kaana Vaarungkal பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஐயனைக் காண வாருங்கள்! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஐயனைக் காண வாருங்கள்! அழகு மெய்யனைக் காண வாருங்கள்!- ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Ayyanai Kaana Vaarungkal Azhagu Meyyanai Kaana Vaarungkal – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

ஐயனைக் காண வாருங்கள்!

அழகு மெய்யனைக் காண வாருங்கள்!

உள் உருகி பாடுவோம் வாருங்கள்!

நல் உறவு சமைப்போம் வாருங்கள்!

நோன்பிருப்போம் வாருங்கள்!

நைந்துருகுவோம் வாருங்கள்!

பேதம் களைவோம் வாருங்கள்!

போதம் பெருவோம் வாருங்கள்!

இருமுடி தாங்குவோம் வாருங்கள்! இணைந்திருப்போம் வாருங்கள்!

மலை ஏறிச் செல்வோம் வாருங்கள்!

ஐயன் மனமிறங்கி அருள்வான் பாருங்கள்!

ஐயனைக் காண வாருங்கள்!

அழகு மெய்யனைக் காண வாருங்கள்!

(ayyanai kaana vaarungkal) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post ஐயனைக் காண வாருங்கள்! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment