இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சந்திரசேகராஷ்டகம் | சந்திரசேகர‌ அஷ்டகம் | ஸ்ரீ சந்த்ரசேகர அஷ்டக ஸ்தோத்ரம்) – Chandrasekharashtakam Lyrics Tamil | Chandrasekhara ashtakam Lyrics Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சந்திரசேகராஷ்டகம் | சந்திரசேகர‌ அஷ்டகம் | ஸ்ரீ சந்த்ரசேகர அஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

ஸ்ரீசந்த்ரசேகராஷ்டக ஸ்தோத்ரம் | Chandrasekharashtakam Lyrics Tamil.

சந்த்ரசேகர சந்த்ரசேகர

சந்த்ரசேகர பாஹி மாம் |

சந்த்ரசேகர சந்த்ரசேகர

சந்த்ரசேகர ரக்ஷ மாம்

ரத்னஸானுசராஸனம் ரஜதாத்ரிச்ருங்கநிகேதநம்

ஸிஞ்ஜிநீக்ருதபந்நகேச்வரமச்யுதாநநஸாயகம் |

க்ஷிப்ரதக்தபுரத்ரயம் த்ரிதிவாலயைரபிவந்திதம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||1||

பஞ்சபாதபபுஷ்பகந்தபதாம்புஜத்வயசோபிதம்

பாலலோசனஜாதபாவகதக்தமன்மதவிக்ரஹம் |

பஸ்மதிக்தகலேபரம் பவ நாசனம் பவமவ்யயம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||2||

மத்தவாரணமுக்யசர்மக்ரூதோத்தரீயமனோஹரம்

பங்கஜாஸநபத்மலோசனபூஜிதாம்க்ரிஸரோருஹம் |

தேவஸிந்துதரங்கஸீகர ஸிக்தசுப்ரஜடாதரம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||3||

யக்ஷராஜஸகம் பகாக்ஷஹரம் புஜங்கவிபூஷணம்

சைலராஜஸுதாபரிஷ்க்ருதசாருவாமகலேபரம் |

க்ஷ்வேடநீலகலம் பரச்வததாரிணம் ம்ருகதாரிணம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||4||

குண்டலீக்ருதகுண்டலேச்வர குண்டலம் வ்ருஷவாஹநம்

நாரதாதிமுனீச்வரஸ்துதவைபவம் புவனேச்வரம் |

அந்தகாந்தகமாச்ரிதாமரபாதபம் சமனாந்தகம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||5||

பேஷஜம் பவரோகிணாமகிலாபதாமபஹாரிணம்

தக்ஷயஜ்ஞவிநாசனம் த்ரிகுணாத்மகம் த்ரிவிலோசனம் |

புக்திமுக்திபலப்ரதம் ஸகலாகஸங்கநிபர்ஹணம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||6||

பக்தவத்ஸலமர்சிதம் நிதிக்ஷயம் ஹரிதம்பரம்

ஸர்வபூதபதிம் பராத்பரமப்ரமேயமநுத்தமம் |

ஸோமவாரிதபூஹுதாசனஸோமபானிலகாக்ருதிம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||7||

விச்வஸ்ருஷ்டிவிதாயினம் புனரேவ பாலனதத்பரம்

ஸம்ஹரந்தமபி ப்ரபஞ்சமசேஷலோகநிவாஸினம் |

கீடயந்தமஹர்நிசம் கணநாதயூதஸமன்விதம்

சந்த்ரசேகரமாச்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ||8||

ம்ருத்யுபீதம்ருகண்டுஸூநுக்ருதஸ்தவம் சிவஸந்நிதௌ

யத்ர குத்ர ச ய: படேந்ந ஹி தஸ்ய ம்ருத்யுபயம் பவேத் |

பூர்ணமாயுரரோகதாமகிலார்தஸம்பதமாதராத்

சந்த்ரசேகர ஏவ தஸ்ய ததாதி முக்திமயத்னத:

இதி ஸ்ரீசந்த்ரசேகராஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

============

சந்திரசேகர அஷ்டகம் பலன்

============

சந்திரசேகர அஷ்டகம் பலன்கள் | Chandrasekara Ashtakam Benefits

சந்திரசேகர அஷ்டகம் பாடல் வரிகளை அதன் பொருளைப் புரிந்து கொண்டு பாராயணம் செய்வதால் மகத்தான நன்மைகள் கிடைக்கும். சிவபெருமானை அடைக்கலம் புகுபவருக்கு இனி அகால மரணம் மற்றும் கஷ்டங்கள் ஏற்படாது என்பதை உணர்த்துகிறது. இந்த தெய்வீகப் பாடலைப் படிக்கும் பக்தர்களும் தங்கள் துக்கங்கள் மற்றும் துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு, சிவபெருமானின் கருணையால் நற்கதி பெறுவார்கள்.

புராணம் :

சந்திரசேகர அஷ்டகத்தின் பாடல் வரிகளும் பொருளும் சிவபெருமானின் மகத்துவம், அவரது தோற்றம், அவரது பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு, இறைவனின் தெய்வீக குணங்கள் ஆகியவற்றின் ஆழமான விளக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன.

இது மார்க்கண்டேய ரிஷி பாடிய பாடல் மற்றும் அவரது புராணத்துடன் தொடர்புடையது, அவர் மரணத்தின் அதிபதியான யமனின் பிடியில் இருந்து விடுபடுவதற்காக சிவபெருமானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். இதன் போது, சிவன் தனது பாதுகாப்பை மார்க்கண்டேயருக்கு அளித்தார், யமனை மரணம் வரை தோற்கடித்தார் என்கிறது புராணம்.

(chandrasekharashtakam stotram) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, Ashtakam. You can also save this post சந்திரசேகராஷ்டகம் | சந்திரசேகர‌ அஷ்டகம் | ஸ்ரீ சந்த்ரசேகர அஷ்டக ஸ்தோத்ரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment