இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மாரியம்மா எங்கள் மாரியம்மா) – Mariamma Engal Mariamma Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மாரியம்மா எங்கள் மாரியம்மா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Mariamma Engal Mariamma unnai vanagukintrom karumaariamma Tamil Song Lyrics. மாரியம்மா எஙகள் மாரியம்மா உன்னை வணங்குகின்றோம் கருமாரியம்மா பாடல் வரிகள்

பரமனுக்கு உலகமெல்லாம் வாழ வைக்க வந்தவளே

கரம் குவித்து வேண்டிகின்றோம் காத்திடுவாள் கருமாரி

காத்திடுவாள் கருமாரி

மாரியம்மா எங்கள் மாரியம்மா

மாரியம்மா எஙகள் மாரியம்மா

உன்னை வணங்குகின்றோம் கருமாரியம்மா

உன்னை வணங்குகின்றோம் கருமாரியம்மா

நேரினிலே நீயிருக்கும் கோவிலே வந்து

நெஞ்சமதில் உன்பதமே தஞ்சமென கொண்டு

கூறும் வரம் யாவும் தந்திடுவாய் என்று

கூறுதம்மா அந்த திரு கூட்டமெல்லாம் இன்று

மாரியம்மா எங்கள் மாரியம்மா

மாரியம்மா எங்கள் மாரியம்மா

திருச்சாம்பல் அணிந்துவந்தால் மணமும் மகிழுதாம்

தீராத நோய்களையும் தீர்த்து வைக்குதாம்

பருவார்தம் வாழ்வில் எல்லாம் வளமும் பெருகுதாம்

வாழ்த்துகின்ற மனதில் என்றும் இன்பம் தருவதாம்

மாரியம்மா எங்கள் மாரியம்மா

மாரியம்மா எஙகள் மாரியம்மா

உன்னை வணங்குகின்றோம் கருமாரியம்மா

உன்னை வணங்குகின்றோம் கருமாரியம்மா

(mariamma engal mariamma song lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Amman Devotional Songs, அம்மன் பாடல்கள். You can also save this post மாரியம்மா எங்கள் மாரியம்மா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment