இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சின்னஞ்சிறு பெண் போலே) – Chinnanchiru Pennpole Sitradai idai Uduthi Lyrics in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சின்னஞ்சிறு பெண் போலே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சின்னஞ்சிறு பெண் போலே சிற்றாடை இடை உடுத்தி சிவகங்கை குளத்தருகே பாடல் வரிகள். Chinnanchiru Pennpole Sitradai idai Uduthi – Sri Durga Song by Dr. Seerkhazhi S. Govindarajan Tamil Lyrics

============

சின்னஞ்சிறு பெண் போலே பாடல் வரிகள் | Chinnanchiru Pennpole Lyrics Tamil

சின்னஞ்சிறு பெண் போலே சிற்றாடை இடை உடுத்தி

சிவகங்கை குளத்தருகே ச்ரி துர்கை சிரித்திருப்பாள் (சின்னஞ்சிறு)

பெண்ணவளின் கண்ணழகை பேசி முடியாது

பேரழகுக்கு ஈடாக வேறொன்றும் கிடையாது (சின்னஞ்சிறு)

மின்னலை போல் மேனி அன்னை சிவகாமி

இன்பமெல்லாம் தருவாள் எண்ணமெல்லாம் நிறைவாள்

பின்னல் சடை போட்டு பிச்சிப்பூ சூடிடுவாள்

பித்தனுக்கு இணையாக நர்த்தனம் ஆடிடுவாள் (சின்னஞ்சிறு)

(chinnanchiru pennpole sitradai idai uduthi) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Durga Devi Songs, துர்கா தேவி பாடல்கள். You can also save this post சின்னஞ்சிறு பெண் போலே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment