இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ) – Janani Janani Jagam Nee Song Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

ஜனனி ஜனனி பாடல்

சிவஃ சக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி சக்தஃ ப்ரபவிதும்..

ன சேதேவம் தேவோ ன கலு குசலஃ ஸ்பன்திதுமபி

அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரி-ஹர-விரின்சாதிபி ரபி

ப்ரணன்தும் ஸ்தோதும் வா கத-மக்ர்த புண்யஃ ப்ரபவதி….ஆ…….ஆ…….

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ

ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ

ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜனனி ஜனனி ஜனனி ஜனனி…

ஒரு மான் மழுவும் சிறு கூன் பிறையும்

சடை வார் குழலும் பிடை வாகனமும்

சடை வார் குழலும் பிடை வாகனமும்….

கொண்ட நாயகனின் குளிர் தேகத்திலே

நின்ற நாயகியே இட பாகத்திலே

நின்ற நாயகியே இட பாகத்திலே …

ஜகன் மோகினி நீ சிம்ம வாகினி நீ

ஜகன் மோகினி நீ சிம்ம வாகினி நீ…

ஜகன் மோகினி நீ சிம்ம வாகினி நீ

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ….

சதுர் வேதங்களும் பஞ்ச பூதங்களும்

ஷன் மார்க்கங்களும் சப்த தீர்த்தங்களும்

ஷன் மார்க்கங்களும் சப்த தீர்த்தங்களும்…

அஷ்ட யோகங்களும் நவ யாகங்களும்

தொழும் பூங்கழலே மலை மாமகளே

தொழும் பூங்கழலே மலை மாமகளே…

அலை மா மகள் நீ கலை மா மகள் நீ

அலை மா மகள் நீ கலை மா மகள் நீ….

அலை மா மகள் நீ கலை மா மகள் நீ

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ….

ஸ்வர்ண ரேகையுடன் ஸ்வயமாகி வந்த

லிங்க ரூபிணியே மூகாம்பிகையே

லிங்க ரூபிணியே மூகாம்பிகையே….

ஸ்வர்ண ரேகையுடன் ஸ்வயமாகி வந்த

லிங்க ரூபிணியே மூகாம்பிகையே

லிங்க ரூபிணியே மூகாம்பிகையே…

பல ஸ்தோத்திரங்கள் தர்ம சாஸ்திரங்கள்

பணிந்தேத்துவதும் மணிமேதிரங்கள்

பணிந்தேத்துவதும் மணிமேதிரங்கள்…

சக்தி பீடமும் நீ…

சக்தி பீடமும் நீ சர்வ மோட்சமும் நீ

சக்தி பீடமும் நீ சர்வ மோட்சமும் நீ…

சக்தி பீடமும் நீ சர்வ மோட்சமும் நீ

சக்தி பீடமும் நீ சர்வ மோட்சமும் நீ….

சக்தி பீடமும் நீ சர்வ மோட்சமும் நீ

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ

ஜகத் காரணி நீ பரிபூரணி நீ

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜனனி ஜனனி ஜனனி ஜனனி

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ

ஜனனி ஜனனி ஜனனி ஜனனி….

(janani janani jagam nee song lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், அம்மன் பாடல்கள், Amman Devotional Songs, Sri Mookambika Songs, மூகாம்பிகை பாடல்கள். You can also save this post ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment