இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம்) – Jaya jaya devi Jaya jaya devi Durga Devi Saranam – Raksha Raksha Jagan Matha பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் பி. சுசீலா பாடிய நவராத்திரி சிறப்பு ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா தொகுப்பிலிருந்து – துர்கா தேவி பாடல் வரிகள். Jaya jaya devi Jaya jaya devi Durga Devi Saranam – Navarathri Special Sri Durga Devi Song by P. Suseela from Album Raksha Raksha Jagan Matha – Tamil Lyrics

============

ஜெய ஜெய தேவி-துர்கா தேவி சரணம்

ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம்

ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம்

துர்க்கையம்மனை துதித்தால் என்றும் துன்பம் பறந்தோடும்

தர்மம் காக்கும் தாயாம் அவளை தரிசனம் கண்டால் போதும்

கர்ம வினைகளும் போகும் சர்வமங்களம் கூடும் (ஜெய ஜெய தேவி)

பொற்கரங்கள் பதினெட்டும் நம்மை சுற்றிவரும் பகை விரட்டும்

நெற்றியிலே குங்குமப் பொட்டு வெற்றிப் பாதையைக் காட்டும்

ஆயிரம் கரங்கள் உடையவளே ஆதி சக்தி அவள் பெரியவளே

ஆயிரம் நாமங்கள் கொண்டவளே தாய் போல் நம்மை காப்பவளே (ஜெய ஜெய தேவி)

சங்கு சக்கரமும் வில்லும் அம்பும் மின்னும் வாளும் வேலும் சூலமும்

தங்க கைகளில் தாங்கி நிற்பாள் அம்மா…..

சிங்கத்தின் மேல் அவள் வீற்றிருப்பாள் திங்களை முடிமேல் சூடி நிற்பாள்

மங்கள வாழ்வும் தந்திடுவாள் மங்கையர்கரசியும்

அவளே அங்கையர்க்கண்ணியும் அவளே

ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம்

ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம்

கனக துர்கா தேவி சரணம்

கனக துர்கா தேவி சரணம்

(jaya jaya devi durga devi saranam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Durga Devi Songs, துர்கா தேவி பாடல்கள், p susheela jaya jaya devi, பி சுசீலா பக்தி பாடல்கள், Navarathri Special Tamil Songs Lyrics, ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா. You can also save this post ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment