இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மகாலட்சுமி 108 போற்றி | Mahalakshmi 108 potri in tamil) – Mahalakshmi 108 potri in tamil | மகாலட்சுமி 108 போற்றி பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மகாலட்சுமி 108 போற்றி | Mahalakshmi 108 potri in tamil ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஓம் திருவே போற்றி

ஓம் திருவளர் தாயே போற்றி

ஓம் திருமாலின் தேவி போற்றி

ஓம் திருவெலாம் தருவாய் போற்றி

ஓம் திருத்தொண்டர் மணியே போற்றி

ஓம் திருப்புக ழுடையாய் போற்றி

ஓம் திருஞான வல்லி போற்றி

ஓம் திருவருட் செல்வி போற்றி

ஓம் திருமால் மகிழ்வாய் போற்றி

ஓம் திருமார்பி லமர்ந்தாய் போற்றி

ஓம் தினமெமைக் காப்பாய் போற்றி

ஓம் தீபசோதியே போற்றி

ஓம் தீதெலாம் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் தூப ஜோதியே போற்றி

ஓம் துயரம்தீர்த் தருள்வாய் போற்றி

ஓம் திருப்பாற் கடலாய் போற்றி

ஓம் திருவமு தருள்வாய் போற்றி

ஓம் அன்னையே அருளே போற்றி

ஓம் அழகெலாம் உடையாய் போற்றி

ஓம் அயன்பெறு தாயே போற்றி

ஓம் அனைவருக்கும் அருள்வாய் போற்றி

ஓம் அமரர் குல விளக்கே போற்றி

ஓம் அமரேசன் தொழுவாய் போற்றி

ஓம் அன்பருக் கினியாய் போற்றி

ஓம் அண்டங்கள் காப்பாய் போற்றி

ஓம் ஆனந்த வல்லியே போற்றி

ஓம் ஆருயிர்க் குயிரே போற்றி

ஓம் ஆவிநல் வடிவே போற்றி

ஓம் ஆக்கம் தருள்வாய் போற்றி

ஓம் இச்சை கிரியை போற்றி

ஓம் இருள்தனைக் கடிவாய் போற்றி

ஓம் இன்பப் பெருக்கே போற்றி

ஓம் இகபர சுகமே போற்றி

ஓம் ஈகையின் பொலிவே போற்றி

ஓம் ஈடிலா அன்னை போற்றி

ஓம் எங்குமே நிறைந்தாய் போற்றி

ஓம் எண்குண வல்லி போற்றி

ஓம் ஓங்கார சத்தி போற்றி

ஓம் ஒளிமிகு தேவி போற்றி

ஓம் கற்பக வல்லி போற்றி

ஓம் காமரு தேவி போற்றி

ஓம் கனக வல்லியே போற்றி

ஓம் கருணாம் பிகையே போற்றி

ஓம் குத்து விளக்கே போற்றி

ஓம் குலமகள் தொழுவாய் போற்றி

ஓம் மங்கல விளக்கே போற்றி

ஓம் மங்கையர் தொழுவாய் போற்றி

ஓம் தூங்காத விளக்கே போற்றி

ஓம் தூயவர் தொழுவாய் போற்றி

ஓம் பங்கஜ வல்லி போற்றி

ஓம் பாவலர் பணிவாய் போற்றி

ஓம் பொன்னி அம்மையே போற்றி

ஓம் புலவர்கள் புகழ்வாய் போற்றி

ஓம் நாரணன் நங்கையே போற்றி

ஓம் நாவலர் துதிப்பாய் போற்றி

ஓம் நவரத்தின மணியே போற்றி

ஓம் நவநிதி நீயே போற்றி

ஓம் அஷ்ட லட்சுமியே போற்றி

ஓம் அறம்பொருள் தருவாய் போற்றி

ஓம் ஆதிலட்சுமியே போற்றி

ஓம் ஆணவம் அறுப்பாய் போற்றி

ஓம் கஜலட்சுமியே போற்றி

ஓம் கள்ளமும் கரைப்பாய் போற்றி

ஓம் தைரியலட்சுமியே போற்றி

ஓம் தயக்கமும் தவிர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் தனலட்சுமியே போற்றி

ஓம் தனதானியம் தருவாய் போற்றி

ஓம் விஜயலட்சுமியே போற்றி

ஓம் வெற்றியைத் தருவாய் போற்றி

ஓம் வரலட்சுமியே போற்றி

ஓம் வரமெலாம் தருவாய் போற்றி

ஓம் முத்துலட்சுமியே போற்றி

ஓம் முக்தியை அருள்வாய் போற்றி

ஓம் பூவேந்தர் தொழுவாய் போற்றி

ஓம் முத்தமிழ் தருவாய் போற்றி

ஓம் கண்ணே எம் கருத்தே போற்றி

ஓம் கவலையை ஒழிப்பாய் போற்றி

ஓம் விண்ணே எம் விதியே போற்றி

ஓம் விவேகம் தருள்வாய் போற்றி

ஓம் பொன்னேநன் மணியே போற்றி

ஓம் போகம் தருள்வாய் போற்றி

ஓம் பூதேவி தாயே போற்றி

ஓம் புகழெலாம் தருவாய் போற்றி

ஓம் சீதேவி தாயே போற்றி

ஓம் சிறப்பெலாம் அருள்வாய் போற்றி

ஓம் மதிவதன வல்லி போற்றி

ஓம் மாண்பெலாம் தருவாய் போற்றி

ஓம் நித்திய கல்யாணி போற்றி

ஓம் நீதிநெறி அருள்வாய் போற்றி

ஓம் கமலக்கன்னி போற்றி

ஓம் கருத்தினி லமர்வாய் போற்றி

ஓம் தாமரைத் தாயாய் போற்றி

ஓம் தவநிலை அருள்வாய் போற்றி

ஓம் கலைஞானச் செல்வி போற்றி

ஓம் கலைஞருக் கருள்வாய் போற்றி

ஓம் அருள்ஞானச் செல்வி போற்றி

ஓம் அறிஞருக் கருள்வாய் போற்றி

ஓம் எளியவர்க் கருள்வாய் போற்றி

ஓம் ஏழ்மையைப் போக்குவாய் போற்றி

ஓம் வறியவர்க் கருள்வாய் போற்றி

ஓம் வறுமையை ஒழிப்பாய் போற்றி

ஓம் வேத வல்லியே போற்றி

ஓம் வேட்கையைத் தணிப்பாய் போற்றி

ஓம் பிறர்பொருள் கவர எண்ணாப் பெரியர்க் கருள்வாய் போற்றி

ஓம் நடுநிலை நீங்கிடாத நல்லவர்க் கருள்வாய் போற்றி

ஓம் அறநெறி வழுவிலாத அடியவர்க் கருள்வாய் போற்றி

ஓம் அனைத்துமே ஆனாய் போற்றி

ஓம் அருள்மிகு லட்சுமிதாயே

போற்றி போற்றி போற்றி !!

============

வரலட்சுமி விரதம்

நமது வீட்டில் செல்வத்தை பெருக்க வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் சுபமுகூர்த்த தினங்களில் வீட்டில் உள்ள லஷ்மி படம் முன்பு விளக்கேற்றி இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வர நமது செல்வத்தை பெருக்கிக் கொள்ள மகாலட்சுமியின் அருள் கிட்டும். வரலட்சுமி விரதம் கடைபிடிக்கும் பெண்கள் லட்சுமி தேவிக்கு உகந்த இந்த 108 ஸ்ரீலட்சுமி போற்றி சொல்லி வழிபாடு செய்து வந்தால் அனைத்து செல்வங்களும் பெறலாம் என்பது நம்பிக்கை. எந்தக் குறையுமின்றி சகல செல்வங்களுடன் முதலில் தோன்றியவள் ஆதிலட்சுமி. அவளை வணங்குவதால், நோய்கள் நீங்கும் சௌபாக்கியம் பெருகும். அதற்காக அஷ்டமங்கலப் பொருட்களைத் தனது திருவடியின் கீழ் கொண்டு காட்சி தரும் வகையில் அமைந்து அருள் தருபவள் ஆதிலட்சுமி.

(mahalakshmi 108 potri tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Lakshmi Devi Songs, லக்ஷ்மி தேவி பாடல்கள், 108 போற்றிகள். You can also save this post மகாலட்சுமி 108 போற்றி | Mahalakshmi 108 potri in tamil or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment