இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பரமேஸ்வரன் வாழும் மலை கைலாயம்) – Parameswaran vazhum malai kailayam பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பரமேஸ்வரன் வாழும் மலை கைலாயம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

பரமேஸ்வரன் வாழும் மலை கைலாயம் பரமதயாளன் வாழும் மலை திருப்பதி பல்வளம் அருளும் மலை ஐயப்பன் வாழும் மலை சபரிமலை! ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Parameswaran vazhum malai kailayam Swami Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

பரமேஸ்வரன் வாழும் மலை கைலாயம்

பரமதயாளன் வாழும் மலை திருப்பதி

பல்வளம் அருளும் மலை ஐயப்பன்

வாழும் மலை சபரிமலை!

சஞ்சலம் தீர்க்கும் சபரியின் மைந்தனே

உன் சகோதரன் சுப்பிரமணியன்

வாழும் மலை சுவாமிமலை!

சுவாமி சரணம் அடியவர்க்கருளும்

கலியுகம் தன்னிலே சபரிமலை

சாஸ்தாவின் மலை சபரிமலை!

சபரிமலையை ஆளும் நாதன்

சகல நலன்கள் தரும் குருநாதன்!

காக்கும் கரத்தவன் காட்டில் கிடைத்தவன்

கற்பூரப் பிரியன் கானகவாசன்

கடிதில் வந்தருளும் தவசீலன்!

(parameswaran vazhum malai kailayam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post பரமேஸ்வரன் வாழும் மலை கைலாயம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment