இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka) – Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka Telugu Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka Nidayya Baalella Belaguva Belaka Telugu Ganesh Song Lyrics In English.

Mushikha Vaahana Modaka Hasta

Chamar Karna Vilambita-Sutra

Vaamana Roopa Maheshwara Putra

Vigna Vinashaka Paada Namaste

Namaste Namaste Namaste Namah…

============

Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka

Nidayya Baalella Belaguva Belaka (2)

Ninna Nambida Janake Ehudayya Yalla Sukha

Tande Kaayo Namma Karimukha.

Yallaru Ondagi Ninna Namisi Naliyodu

Nodokke Channa. a a a a. (2)

Garike Tandare Ninu u u u u a a a a….

Garike Tandare Ninu Koduve Varavanna

Gati Nine Ganapane Kai Hidiyo Munna.

Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka

Nidayya Baalella Belaguva Belaka

Suryan Yadurali Manju Karguva Riti

Ninna Neneyalu Vadane Oduvadu Bhiti

Nidayya Kashtagala Gelluva Shakuti. (2)

Torayya Nammalli Ninnaya Preeti.

Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka

Nidayya Baalella Belaguva Belaka. (2)

Ninna Nambida Janake Ehudayya Yalla Sukha

Tande Kaayo Namma Karimukha.

Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka

Nidayya Baalella Belaguva Belaka.

Benaka Benaka Ekadanta

Pache Kallu Pani Metalu

Oppuva Vigneshwara Ninage 21 Namaskargalu.

(sharanu sharanayya sharanu benaka) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Sharanu Sharanayya Sharanu Benaka or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment