இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பிரதோஷ ஸ்தோத்ர அஷ்டகம் | பிரதோஷாஷ்டகம்) – Pradosha Stotra Ashtakam Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பிரதோஷ ஸ்தோத்ர அஷ்டகம் | பிரதோஷாஷ்டகம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

பிரதோஷ ஸ்தோத்ர அஷ்டகம்

ஸ்ரீ கணேசாய நம: |

ஸத்யம் ப்ரவீமி பரலோக ஹிதம் ப்ரவீமி

ஸாரம் ப்ரவீம் உபநிஷத் த்ருதயம் ப்ரவீமி |

ஸம்ஸார முல்பணம ஸாரமவாப்1ய ஜந்தோ:

ஸாரோயம் ஈச்வர பதாம் ப்ருஹஸ்ய ஸேவா || 1 ||

யே நார்ச்சயந்தி கிரீசம் ஸமயே ப்ரதோஷே

யே நார்ச்சிதம் சிவமபி ப்ரணமந்தி சா1ன்யே |

ஏதத்கதாம் ச்ருதிபுடைர்ந பிபந்தி மூடா4ஸ்தே1

ஜன்மஜன்மஸு பவந்தி நரா தரித்ரா : || 2 ||

யே வை ப்ரதோஷ ஸமயே பரமேஸ்வரஸ்ய

கர்விந்த்ய நந்ய மனஸோங்கிரி ஸரோஜ பூஜாம் |

நித்யம் ப்ரவிருத்த தனதான்ய கலத்ரபுத்ர ஸெளபாக்ய

ஸம்பததி காஸ்த இஹைவ லோகே || 3 ||

கைலாஸசைல புவனே த்ரி ஜகஜ்ஜனித்ரிம் கௌரீம்

நிவேச்ய கனகா சிதரத்ன பீடே |

ந்ருத்யம் விதாதுமபி வாஞ்சதி சூலபாணௌ

தேவா: ப்ரதோஷ ஸமயே நு பஜந்தி ஸர்வே || 4 ||

வாக்தேவீ த்ருத வல்லகீ சதமகோ வேணும் ததத் பத்மஜ

ஸ்தாலோன்னித் கரோ ரமா பகவதீ கேய ப்ரயோகாந்விதா |

விஷ்ணு: ஸாந்த்ர ம்ருதங்க வாதநபடுர்தேவா: ஸமந்தாத்ஸ்திதா :

ஸேவந்தே தமநு ப்ரதோஷ ஸமயே தேவம் ம்ருடாநிபதிம் || 5 ||

கந்தர்வ யக்ஷ பதகோரக ஸித்த ஸாத்ய வித்யாதரா ரவராப்ஸரஸாம் கணாஞ்ச |

யேன்யே த்ரிலோக நிலயா ஸஹபூதவர்கா: ப்ராப்தே பரதோஷ ஸமயே ஹரபார்ச்வ ஸம்ஸ்தா : || 6 ||

அத: ப்ரதோஷே சிவ ஏக ஏவ பூஜ்யோத நான்யே ஹரி பத்மஜாத்யா: |

தஸ்மிந் மஹேசே விதிநேஜ்யமாநே ஸர்வே பரஸீதந்தி ஸுராதிநாதா: || 7 ||

ஏஷ தே தநய: பூர்வஜன்மநி ப்ராஹ்மணோத்தம: |

ப்ரதி க்ரஹைர்வயோ நிந்யே ந தாநாத்தை: ஸுகர்மபி : || 8 ||

அதோ தாரித்ரய மாபந்ந: புத்ரஸ்தே த்விஜபாமிநி |

தத்தோஷ பரிஹாரார்த்தம் சரணாம் யாது சங்கரம் ||

|| இதி ஸ்ரீ ஸ்காந்தோக்தம் ப்ரதோஷ ஸ்தோத்ராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||

============

பிரதோஷ அஷ்டகம் / பிரதோஷாஷ்டகம்

============

A revered prayer to Lord Shiva, chanted during Pradosh vrata or Pradosh Shiva puja

பிரதோஷ அஷ்டகம் அல்லது பிரதோஷாஷ்டகம் என்பது சிவபெருமானை வணங்கும் பிரார்த்தனை. இது பிரதோஷ விரதம் அல்லது பிரதோஷ சிவ பூஜையின் போது பாடப்படுகிறது. பிரதோஷ பூஜையின் முக்கியத்துவத்தையும், பிரதோஷ காலத்தில் சிவபூஜையின் சிறப்புகளையும் இந்த 9 வசனங்கள் கொண்ட பிரார்த்தனை விளக்குகிறது.

(pradosha stotra ashtakam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, பிரதோஷ பாடல் வரிகள், பிரதோஷ பூஜை, Pradosham songs lyrics in tamil, பிரதோஷ கால மந்திரம், Pradosham Sivan Song, Ashtakam. You can also save this post பிரதோஷ ஸ்தோத்ர அஷ்டகம் | பிரதோஷாஷ்டகம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment