இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே) – Kalaivani nin Karunai Then mazhaiye Saraswathi Devi Songs Tamil lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே விளையாடும் என் நாவில் செந்தமிழே சரஸ்வதி தேவி (கலைவாணி) பாடல் வரிகள். Kalaivani nin Karunai Thein mazhaiye Saraswathi Devi song (Amman Songs) by P Suseela- Tamil Lyrics

============

கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே

விளையாடும் என் நாவில் செந்தமிழே (2)

அலங்கார தேவதையே வனிதாமணி

இசைக்கலை யாவும் தந்தருள்வாய் கலைமாமணி!

கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே

விளையாடும் என் நாவில் செந்தமிழே

மரகத வளைக்கரங்கள் மாணிக்க வீணை தாங்கும் (x2)

அருள் ஞானக்கரம் ஒன்றில் ஜெபமாலை விளங்கும் (x2)

ஸ்ருதியோடு லயபாவ ஸ்வரராக ஞானம் (x2)

சரஸ்வதி மாதா உன் வீணையில் எழும் நாதம்! (கலைவாணி நின் கருணை)

வீணையில் எழும் நாதம் தேவி உன் சுப்ரபாதம் (x2)

வேணுவில் வரும் நாதம் வாணி உன் சக்ரபாதம் (x2)

வானகம் வையகம் உன் புகழ் பாடும் (x2)

வேண்டினேன் உன்னைப் பாட தருவாய் சங்கீதம் (கலைவாணி நின் கருணை)

அலங்கார தேவதையே வனிதாமணி

இசைக்கலை யாவும் தந்தருள்வாய் கலைமாமணி! (கலைவாணி நின் கருணை)

(kalaivani nin karunai thein mazhaiye) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Saraswathi Devi Songs, சரஸ்வதி தேவி பாடல்கள், P Suseela Songs, பி. சுசீலா பாடல்கள், ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா, Raksha Raksha Jagan Matha Lyrics, Navarathri Special Tamil Songs Lyrics. You can also save this post கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment