இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சக்தி கொடுப்பவனே சரணம் பொன் ஐயப்பா!) – Sakthi Koduppavane Saranam Pon Ayyappa பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சக்தி கொடுப்பவனே சரணம் பொன் ஐயப்பா! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சக்தி கொடுப்பவனே சரணம் பொன் ஐயப்பா! சங்கீத பிரியனே சரணம் பொன் ஐயப்பா! ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Sakthi Koduppavane Saranam Pon Ayyappa – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

சக்தி கொடுப்பவனே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

சங்கீத பிரியனே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

கலிகால வரதனே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

காவி கரையிருப்பவனே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

அற்புத விக்ரஹனே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

அன்பான தெய்வமே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

மோகினியாள் பாலகனே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

மோகமெல்லாம் தீர்த்திடுவாய் சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

எருமேலி தர்ம சாஸ்தாவே சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

எங்களை நீ காக்க வேண்டும் சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

ஆறுவாரம் நோன்பிருந்தோம் சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

அடிபணிந்தே தெண்டனிட்டோம் சரணம் பொன் ஐயப்பா!

சபரி சன்னிதானம் வந்தடைந்தோம் சரணம் பொன் ஐயப்பா!

சகல வினை தீர்த்தருள்வாய் சரணம்

பொன் ஐயப்பா!

(sakthi koduppavane saranam pon ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post சக்தி கொடுப்பவனே சரணம் பொன் ஐயப்பா! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment