இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சீறிடும் புலித‌னில் ஏறியே வலம்வரும் செல்வனே ஐயப்பா) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சீறிடும் புலித‌னில் ஏறியே வலம்வரும் செல்வனே ஐயப்பா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சீறிடும் புலித‌னில் ஏறியே வலம்வரும் செல்வனே ஐயப்பா ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Seeridum Pulithanil Yeriye valamvarum selvane Ayyappa ayyappa – K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

பாடல் வரிகள் மட்டும்

சீறிடும் புலித‌னில் ஏறியே வலம்வரும் செல்வனே ஐயப்பா

உன்னைச் சிந்திக்க‌ மனமுண்டு சேவிக்கக் கரமுண்டு

சாமியே ஐயப்பா (சீறிடும் )

சுவாமியே ஐயப்பா சுவாமியே ஐயப்பா

காரிருள் வழிதனில் ஜோதியாய் துணைவரும் கடவுளே ஐயப்பா

உனைக் காணவே வழியுண்டு பாடவே மொழியுண்டு சுவாமியே ஐயப்பா (சீறிடும் )

வீரத்தின் விளை நிலம் வெற்றியின் அணிகலன் வேந்தனே ஐயப்பா

உன்னை வாழ்த்தினால் பொருளுண்டு வணங்கினால் அருளுண்டு வள்ளலே ஐயப்பா

ஈரேழு லோகமும் என்னாளும் வழிபடும் இறைவனே ஐயப்பா

என் தந்தையும் நீயே தாயும் நீயே சுவாமியே ஐயப்பா (சீறிடும் )

சீறிடும் புலித‌னில் ஏறியே வலம்வரும் செல்வனே ஐயப்பா

உன்னைச் சிந்திக்க‌ மனமுண்டு சேவிக்கக் கரமுண்டு

சாமியே ஐயப்பா (சீறிடும் )

சுவாமியே ஐயப்பா சுவாமியே ஐயப்பா

காரிருள் வழிதனில் ஜோதியாய் துணைவரும் கடவுளே ஐயப்பா

உனைக் காணவே வழியுண்டு பாடவே மொழியுண்டு சுவாமியே ஐயப்பா (சீறிடும் )

வீரத்தின் விளை நிலம் வெற்றியின் அணிகலன் வேந்தனே ஐயப்பா

உன்னை வாழ்த்தினால் பொருளுண்டு வணங்கினால் அருளுண்டு வள்ளலே ஐயப்பா

ஈரேழு லோகமும் என்னாளும் வழிபடும் இறைவனே ஐயப்பா

என் தந்தையும் நீயே தாயும் நீயே சுவாமியே ஐயப்பா (சீறிடும் )

(seeridum pulithanil yeriye valamvarum ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post சீறிடும் புலித‌னில் ஏறியே வலம்வரும் செல்வனே ஐயப்பா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment