இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கல்யாண ராமா ரகு ராம ராமா) – Kalyana Rama Raghu Rama Ramaa – Sree Rama பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கல்யாண ராமா ரகு ராம ராமா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

கல்யாண ராமா ரகு ராம ராமா பாடல் வரிகள். Kalyana Rama Raghu Rama Ramaa – Sree Rama Songs by Othukadu Venkatasubbiyer song Lyrics

============

பல்லவி

கல்யாண ராமா ரகு ராம ராமா

கனக மகுட மரகத மணி லோல ஹார தசரத பால சீதா (கல்யாண)

============

அனுபல்லவி

மல்லிகாதி சுகந்த மய நவ மாலிகாதி சோபித கலேன

உல்லாச பரிசீலன சாமர உபய பார்ச்வேன குண்டல கேலன

============

சரணம்

ஆகத சுரவர முனிகண சஜ்ஜன அகணித ஜனகண கோஷித

ராகவா ரகு ராம ராம ஜனகஜா ரமண மனோஹர சீதா

(shri rama rama pahimaakalyana rama raghu rama) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், ஊத்துக்காடு வெங்கடசுப்பையர் பாடல்கள், Othukadu Venkata subbaiyer Songs, Hare Rama songs. You can also save this post கல்யாண ராமா ரகு ராம ராமா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment