இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ ராமா ஜெய ஜெய சீதம்மா மனோஹர) – Srirama Jeya Jeya Seethamma Manohara Kaarunya பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ ராமா ஜெய ஜெய சீதம்மா மனோஹர ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

Srirama Jeya Jeya Seethamma Manohara Kaarunya song lyrics tamil

ஸ்ரீ ராமா ஜெய ஜெய

சீதம்மா மனோஹர

ஸ்ரீ ராமா ஜெய ஜெய

சீதம்மா மனோஹர

காருண்ய ஜலதே

கருணா நிதே ஜெய ஜெய

காருண்ய ஜலதே

கருணா நிதே ஜெய ஜெய

தில்லையில் வனம் தனிலே

ராமர் வந்த நாளையிலே

ராமரோட சேனையெல்லாம்

ராமரை கொண்டாட

சங்கு சக்ரம் தரித்து கொண்டு

தனுசை கையில் பிடித்து கொண்டு

சங்கு சக்ரம் தரித்து கொண்டு

தனுசை கையில் பிடித்து கொண்டு

கோதண்டம் தன்னை பிடித்து ராமர்

கோலாகலமாய் இருந்தார்

கோதண்டம் தன்னை பிடித்து ராமர்

கோலாகலமாய் இருந்தார்

ஜனகரோட மனையில் வந்து

சீதையுடைய வில்லை முறித்து

ஜனகரோட மனையில் வந்து

சீதையுடைய வில்லை முறித்து

ஜானகியை மாலையிட்டார்

ஜனகர் அரண்மனை தன்னிலே

ஜானகியை மாலையிட்டார்

ஜனகர் அரண்மனை தன்னிலே

ஸ்ரீ ராமா ஜெய ஜெய

சீதம்மா மனோஹர

ஸ்ரீ ராமா ஜெய ஜெய

சீதம்மா மனோஹர

காருண்ய ஜலதே

கருணா நிதே ஜெய ஜெய

கருணா நிதே ஜெய ஜெய

============

॥ அயோத்யாகாண்ட: ॥

அகணிதகுணகணபூஷித ராம॥23॥

அவனீதனயாகாமித ராம॥24॥

ராகாசந்த்ரஸமானன ராம॥25॥

பித்ருவாக்யாஶ்ரிதகானன ராம॥26॥

ப்ரியகுஹவினிவேதிதபத ராம॥27॥

தத்க்ஷாலிதனிஜம்ருதுபத ராம॥28॥

பரத்வாஜமுகானந்தக ராம॥29॥

சித்ரகூடாத்ரினிகேதன ராம॥30॥

தஶரதஸந்ததசிந்தித ராம॥31॥

கைகேயீதனயார்தித ராம॥32॥

விரசிதனிஜபித்ருகர்மக ராம॥33॥

பரதார்பிதனிஜபாதுக ராம॥34॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

(srirama jeya jeya seethamma manohara kaarunya) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Rama songs. You can also save this post ஸ்ரீ ராமா ஜெய ஜெய சீதம்மா மனோஹர or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment