இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்வாமி மாரே ஸ்வாமி மாரே ஒண்ணாக் கூடுங்கோ) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்வாமி மாரே ஸ்வாமி மாரே ஒண்ணாக் கூடுங்கோ ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஸ்வாமி மாரே ஸ்வாமி மாரே ஒண்ணாக்கூடுங்கோ கே. வீரமணி பாடிய ஐயப்பன் படி பாடல் வரிகள். Swamimare swamimare Onna Koodunko – K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

ஸ்வாமி மாரே ஸ்வாமி மாரே ஒண்ணாக்கூடுங்கோ

சரணம் சரணம் சரணம் என்று சொல்லிப் பாடுங்கோ – நீங்க‌

சரணம் சரணம் சரணம் என்று சொல்லிப் பாடுங்கோ

ஆனந்தமே ஐயன் தரிசனமே அதைத்

கண்ணாரக் கண்டு விட்டாலோ புண்ணியமே (ஸ்வாமி மாரே)

குருசாமி திருவடியை வணங்கிட‌ வேண்டும்

தரிசனம் கிடைக்க‌ வரம் கேட்க‌ வேண்டும்

எரிமேலி பேட்டைதுள்ளி ஆட்டம் போடணும் அந்தப்

பெருமானின் பேரைச் சொல்லி இன்பம் சேர்க்கணும் (ஸ்வாமி மாரே)

கங்கா நதி போன்று பம்பா நதியில்

மங்கள‌ நீராடி மகிழ்ந்திட‌ வேணும்

குங்குமம் சந்தனம் திரு நீறணிந்து

பம்பையில் பாட்டுப் பாடி விளக்கேத்தணும் (ஸ்வாமி மாரே)

(swamimare swamimare onna koodunko) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post ஸ்வாமி மாரே ஸ்வாமி மாரே ஒண்ணாக் கூடுங்கோ or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment