இந்த ஆன்மீக பதிவில் (வந்தருள்வாய் ஐயனே வந்தருள்வாய்!) – Vantharulvai ayyane vantharulvai ! varamarulum appane vantharulvai பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… வந்தருள்வாய் ஐயனே வந்தருள்வாய்! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

வந்தருள்வாய் ஐயனே வந்தருள்வாய்! வரமருளும் அப்பனே வந்தருள்வாய்! ஐயப்பன் பாடல் வரிகள்.Vantharulvai ayyane vantharulvai ! varamarulum appane vantharulvai Swami Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

வந்தருள்வாய் ஐயனே வந்தருள்வாய்!

வரமருளும் அப்பனே வந்தருள்வாய்!

வற்றா அமுத ஊற்றே வந்தருள்வாய்!

வினை தீர்ப்பவனே வந்தருள்வாய்!

உலகாளும் காவலனே வந்தருள்வாய்!

ஊழ்வினை அழிப்பவனே வந்தருள்வாய்!

எருமேலி வாசனே வந்தருள்வாய்!

எங்கள் சாஸ்தாவே வந்தருள்வாய்!

சதகுரு நாதனே வந்தருள்வாய்!

சகல கலை வல்லோனே வந்தருள்வாய்!

கலியுக வரதனே வந்தருள்வாய்!

கற்பூரப் பிரியனே வந்தருள்வாய்!

குகன் சகோதரனே வந்தருள்வாய்!

கும்பேஸ்வரன் குமரனே வந்தருள்வாய்!

இரக்கம் மிகுந்தவனே வந்தருள்வாய்!

இருமுடிப் பிரியனே வந்தருள்வாய்!

மணிகண்டப் பொருளே வந்தருள்வாய்!

ஐயன் ஐயப்ப சாமியே வந்தருள்வாய்!

(vantharulvai ayyane vantharulvai) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post வந்தருள்வாய் ஐயனே வந்தருள்வாய்! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment