இந்த ஆன்மீக பதிவில் (வேலவா வடி வேலவா வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா) – Velava Vadi Velava Vedanaga Vanthu Nindra Velava பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… வேலவா வடி வேலவா வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

வேலவா வடி வேலவா வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா ஓடிவா அன்பரை நாடிவா – ஏ.ஆர். ர‌மணி அம்மாள் பாடிய முருகன் பாடல் வரிகள். Velava Vadi Velava Vedanaga Vanthu Nindra Velava Odi Vaa Anbarai Nadi Vaa by A.R Ramani Ammal Murugan Songs – Lord Murugan Devotional songs Tamil Lyrics

வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா

வள்ளி மணவாளனுக்கு அரோகரா

============

வேலவா வடி வேலவா

வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா

ஓடிவா அன்பரை நாடிவா

ஆண்டியாக வந்து நின்ற ஆண்டவா

சின்னஞ்சிறு பாதம் எடுத்து ஆடிவா – ஆடிவா

சிங்கார வேலுடனே ஓடிவா-ஓடிவா

சிந்தையிலே நினைப்பவரை நாடிவா- உன்னை

சின்னஞ்சிறு சிவகுமரா ஓடிவா (வேலவா வடி வேலவா)

முத்தே ரத்தினமே முருகையா-முருகையா

முழுமதி முகத்தவனே கந்தையா – கந்தையா

முத்தகனே வினை தீர்க்கும் வேலையா

வடி வேலையா உன் கையில் வேலையா

அந்த வெள்ளிமலை நாதன் பெற்ற சின்னையா (வேலவா வடி வேலவா)

(velava vadi velava vedanaga vanthu nindra velava) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், ஏ.ஆர். ர‌மணி அம்மாள் பாடல் வரிகள், A.R Ramani Ammal Songs, Murugan songs. You can also save this post வேலவா வடி வேலவா வேடனாக வந்து நின்ற வேலவா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment