இந்த ஆன்மீக பதிவில் (அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே) – Title : Alli tharum pillaiyarai kumbiduvomey Lyrics Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

கள்ளமில்லா உள்ளத்தோடு வாழ்ந்திருப்போமே

மூன்று காலாத்தையும் ஆள்பவனை சார்ந்திருப்போமே

கள்ளமில்லா உள்ளத்தோடு வாழ்ந்திருப்போமே

மூன்று காலாத்தையும் ஆள்பவனை சார்ந்திருப்போமே

அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

ஊர்தோறும் தெருவெல்லாம் வீற்றிருப்பவன்

தினம் உழைப்போர் தம் குறைகளையே மாற்றிவைப்பவன்

ஊர்தோறும் தெருவெல்லாம் வீற்றிருப்பவன்

தினம் உழைப்போர் தம் குறைகளையே மாற்றிவைப்பவன்

பார் முழுதும் பலவடிவம் ஏற்றிருப்பவன்

பார் முழுதும் பலவடிவம் ஏற்றிருப்பவன்

ஆழிப் பை நாக பள்ளியானின் மூத்த மருமகன்

அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

அன்னை தந்தைதான் நமக்கு உலகம் என்றவன்

மந்திர ஆசார நியமங்களின் அப்பாற்பட்டவன்

அன்னை தந்தைதான் நமக்கு உலகம் என்றவன்

மந்திர ஆசார நியமங்களின் அப்பாற்பட்டவன்

என்ன வைத்து கும்பிட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்பவன்

என்ன வைத்து கும்பிட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்பவன்

அரளி அருகம் புல்லில் எழுந்து நிற்ப்பவன்

அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

கள்ளமில்லா உள்ளத்தோடு வாழ்ந்திருப்போமே

மூன்று காலாத்தையும் ஆள்பவனை சார்ந்திருப்போமே

அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

அந்த ஆணை முகன் திருவடிகள் நம்பிடுவோமே

அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே கணபதி பாடலின் வரிகள். Alli tharum pillaiyarai kumbiduvomey.

(allitharum pillaiyarai tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Sree Ganesha Songs, கண‌பதி பாடல்கள். You can also save this post அள்ளித்தரும் பிள்ளையாரை கும்பிடுவோமே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment