இந்த ஆன்மீக பதிவில் (வழிநடை சரணங்கள் சபரிமலை பக்தர்களுக்காக) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… வழிநடை சரணங்கள் சபரிமலை பக்தர்களுக்காக ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சபரிமலை ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி வழிநடை சரணங்கள். ஐயப்பன் வழி நடைச் சரணங்கள். Sri Ayyappan vazhi nadai Saranam Tamil Lyrics

============

ஐயப்ப பக்தர்களுக்கான‌ வழிநடை சரணம்

ஸ்வாமியே ஐயப்போ – ஐயப்போ ஸ்வாமியே

பள்ளிகெட்டுச் சபரிமலைக்கு – சபரிமலைக்கு பள்ளிக்கெட்டு

கன்னிக்கெட்டுச் சபரிமலைக்கு – சபரிமலைக்குக் கன்னிக்கெட்டு

நெய்யபிஷேகம் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு நெய்யபிஷேகம்

கற்பூரதீபம் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு கற்பூரதீபம்

வெல்ல நெய்வேத்தியம் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு வெல்ல நெய்வேத்தியம்

அவிலும் மலரும் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு அவிலும் மலரும்

பாலபிஷேகம் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு பாலபிஷேகம்

தேனபிஷேகம் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு தேனபிஷேகம்

புஷ்பாபிஷேகம் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு புஷ்பாபிஷேகம்

முத்திரைத் தேங்காய் சுவாமிக்கு – சுவாமிக்கு முத்திரைத் தேங்காய்

பகவானே பகவதியே – பகவதியே பகவானே

தேவனே தேவியே – தேவியே தேவனே

ஈஸ்வரனே ஈஸ்வரியே – ஈஸ்வரியே ஈஸ்வரனே

கணபதியே சரஸ்வதியே – சரஸ்வதியே கணபதியே

சாமி சரணம் அய்யப்ப சரணம் – ஐயப்ப சரணம் சாமி சரணம்

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் – பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்

தேவன் சரணம் தேவி சரணம் – தேவி சரணம் தேவன் சரணம்

ஈஸ்வரன் சரணம் ஈஸ்வரி சரணம் – ஈஸ்வரி சரணம் ஈஸ்வரன் சரணம்

சுவாமி பாதம் ஐயப்ப பாதம் – ஐயப்ப பாதம் சுவாமி பாதம்

பகவான் பாதம் பகவதி பாதம் – பகவதி பாதம் பகவான் பாதம்

பாத பலம் தா தேஹ பலம் தா – தேஹ பலம் தா பாத பலம் தா

மனோபலம்தா ஆத்மபலம்தா – ஆத்மபலம்தா மனோபலம்தா

கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை – காலுக்கு மெத்தை கல்லும் முள்ளும்

குண்டும் குழியும் கண்ணுக்கு வெளிச்சம் – கண்ணுக்கு வெளிச்சம் குண்டும் குழியும்

அக்கம் பக்கம் பார்க்காதே – கீழே மேலே பார்க்காதே

ஸ்வாமியே ஐயப்பா – ஐயப்பா ஸ்வாமியே

ஏத்திவிடப்பா தூக்கிவிடப்பா – தூக்கிவிடப்பா ஏத்திவிடப்பா

ஏந்திவிடப்பா தள்ளிவிடப்பா – தள்ளிவிடப்பா ஏந்திவிடப்பா

சத்குருநாதா ஐயப்பா – ஐயப்பா சத்குருநாதா

சாந்த ஸ்வரூபா ஐயப்பா – ஐயப்பா சாந்த ஸ்வரூபா

கலியுக வரதா ஐயப்பா – ஐயப்பா கலியுக வரதா

கண்கண்ட தெய்வமே ஐயப்பா – ஐயப்பா கண்கண்ட தெய்வமே

காப்பாடப்பா ஐயப்பா – ஐயப்பா காப்பாடப்பா

கானகவாசா மணிகண்டா – கானனவாசா மணிகண்டா

எப்பப்போறோம் – இப்பப்போறோம்

யாரைக்காண – சாமியைக்காண

சாமியைக்கண்டால் – மோட்சம் கிட்டும்

வில்லாளிவீருடு – வீரமணி கண்டுடு

ராஜாதி ராஜனே – ராஜமகராஜனே

ராஜாதி ராஜுலு – ராஜமகராஜுடு

உத்திரத்தில் உதித்தவன் – ஐயப்பன்

ஊமைக்கருள் புரிந்தவன் – ஐயப்பன்

ஊழ்வினை அழிப்பவன் – ஐயப்பன்

உலகாளும் காவலன் – ஐயப்பன்

ஸ்வாமியே ஐயப்பா – ஐயப்பா ஸ்வாமியே.

ஓம் ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா!!!

(ayyappan valinadai padalkal) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், ஐயப்பன் பூஜை பாடல்கள், ஐயப்பன் பஜனை பாடல். You can also save this post வழிநடை சரணங்கள் சபரிமலை பக்தர்களுக்காக or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment