இந்த ஆன்மீக பதிவில் (இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா உன் பதமலரே துணை) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா உன் பதமலரே துணை ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா உன் பதமலரே துணை எனக்கு ஐயப்பா – கே. வீரமணி பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Idhayam entrum unakkaka Ayyappa Un pathamalare thunai – K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா ….

உன் பதமலரே துணை எனக்கு ஐயப்பா

நிதமும் உந்தன் நாமம் சொல்வேன் ஐயப்பா

உனை நினைந்து நினைந்து உருகிட வேண்டும் ஐயப்பா

இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா ….

உன் பதமலரே துணை எனக்கு ஐயப்பா

கேரள பாண்டிய இராஜகுமாரா சரணம் ஐயப்பா …. ஐயப்பா

நாரண சங்கரன் மகிழும் செல்வா சரணம் ஐயப்பா .. …ஐயப்பா

ஆரதமுதம் நீ பேரழகன் நீ

ஆரியங்காவில் வாழ்பவனும் நீ

இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா ….

உன் பதமலரே துணை எனக்கு ஐயப்பா

அபயம் தந்திட சபரிமலை உண்டு ஐயப்பா

ஆறுதல் கூறிட உன் அருள் உண்டு ஐயப்பா

வேதமும் நாடும் வினைகளும் ஓடும்

எங்கள் நாவும் பாடும் ஞானமும் கூடும்

இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா ….

உன் பதமலரே துணை எனக்கு ஐயப்பா

பண்ணமுதம் தந்தவனே சரணம் ஐயப்பா …. ஐயப்பா

கண்ணழகு கொண்டவனே சரணம் ஐயப்பா …. ஐயப்பா

விண்ணவரின் கண்மணியே சரணம் ஐயப்பா

எண்ணமதில் வந்திடுவாய் சரணம் ஐயப்பா

இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா ….

உன் பதமலரே துணை எனக்கு ஐயப்பா …

ஹரிஹர சுதனே ஐயப்பா சாமியே சரணம் ஐயப்பா

ஹரிஹர சுதனே ஐயப்பா சாமியே சரணம் ஐயப்பா

ஹரிஹர சுதனே ஐயப்பா சாமியே சரணம் ஐயப்பா

(idhayam entrum unakkaka ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post இதயம் என்றும் உனக்காக ஐயப்பா உன் பதமலரே துணை or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment