இந்த ஆன்மீக பதிவில் (காளி அம்மன் ஸ்லோகம்) – Kali Manthiram Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… காளி அம்மன் ஸ்லோகம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஓம் காளி நமஹ; ஓம் மாகாளி நமஹ;

ஓம் ஜெய காளி நமஹ; ஓம் உக்கிர காளி நமஹ;

ஓம் உத்தண்ட காளி நமஹ; ஓம் ஓங்கார காளி நமஹ;

ஓம் ஆஙகார காளி நமஹ; ஓம் ருத்ர காளி நமஹ;

ஓம் நீலி நமஹ; ஓம் சூலி நமஹ;

ஓம் திரிசூலி நமஹ; ஓம் முப்புரத்து நீலி நமஹ;

ஓம் சங்கரி நமஹ; ஓம் பயங்கரி நமஹ;

ஓம் பூரணி நமஹ; ஓம் காரணி நமஹ;

ஓம் மோஹினி நமஹ; ஓம் யோகினி நமஹ;

ஓம் வர்த்தினி நமஹ; ஓம் மஹிஷாசுர மர்த்தினி நமஹ;

ஓம் ஆனந்த ரூபிணி நமஹ; ஓம் ராஜ சிம்மாஸினி நமஹ;

ஓம் பவானி நமஹ; ஓம் பைரவி நமஹ;

ஓம் ஈஸ்வரி நமஹ; ஓம் அகிலாண்டேசுவரி நமஹ;

ஓம் மந்தி தாரணி நமஹ; ஓம் ராஜ ராஜேசுவரி நமஹ;

ஓம் காளி ! ஓம் மாகாளி ஓம் ஓம் மாகாளி ஸ்வாஹ!

மண்டை ஓட்டினை அணிந்து பார்ப்பதற்கு ஆக்ரோஷமாக இருந்தாலும் காளியின் உள்ளம் கருணை நிறைந்தது. அவளை பூஜித்து கீழே உள்ள மூல மந்திரம் அதை முறையாக ஜபித்தால் வருங்காலத்தில் நடக்கப்போவதை உணரும் சக்தியை கூட நம்மை பெற இயலும் என்று நம்பப்படுகிறது.

============

காளி மூல மந்திரம்

ஓம் க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹும் ஹும் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம்

தக்ஷிணே காளிகே

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹும் ஹும் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா

இந்த மந்திரத்தை முறையான குருவிடம் பயின்று, சரியான நேரத்தில் சரியான எண்ணிக்கையில் எவர் ஒருவர் ஜெபிக்கிறாரோ அவருக்கு வருங்காலத்தில் நடக்க விருக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு வகையில் முன்கூட்டியே அறியும் திறன் அதிகரிக்கும்.

மேலும் இந்த மந்திர சக்தியின் பலத்தால் வீட்டில் எந்த வித தீய சக்திகளும் ஆண்ட முடியாது. இதை ஜெபிப்போர்க்கு ஞானம் பெருகும், செல்வ நிலை உயரும், எதையும் சாதிக்கும் தைரியமும் மனதில் ஒரு தெளிவும் பிறக்கும்.

(kali manthiram tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Bhadrakali Songs and Mantras, காளிகாம்பாள் பாடல்கள். You can also save this post காளி அம்மன் ஸ்லோகம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment