இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ராமசந்த்ரம் பாவயாமி) – Ramachandhram Bhavayami பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ராமசந்த்ரம் பாவயாமி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஸ்ரீ ராமபிரான் துதிப் பாடல், ஸ்லோக‌ வரிகள். Ramachandhram Bavayaami Ragukula Thilakam Upe(y)ndhram Tamil Lyrics.

ராமசந்த்ரம் பாவயாமி

ரகுகுல திலகம் உபேந்த்ரம. (ரா).

பூமிஜா நாயகம் புக்தி முக்தி தாயகம்

நாம கீர்த்தன தாரகம் நரவரம் கதமாயிகம். (ரா).

ஸாகேத நகரே நிவஸந்தம்

ஸாம்ராஜ்ய பரதம் பலவந்தம்

ராகேந்து வதனம் பகவந்தம்

ரமணீய கல்யாண குணவந்தம்

காகுத்ஸ்தம் தீமந்தம் கமலாக்ஷம் ஸ்ரீ மந்தம்

நாகே சனுதமனந்தம் நரகுருகுஹ விஹரந்தம். (ரா).

ஸ்ரீ ராம ஜெயம் !!!

(ramachandhram bavayaami) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Rama songs, Stotram. You can also save this post ராமசந்த்ரம் பாவயாமி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment