இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka) – Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka Sharanu Parvati Tanaya Muruti Sharanu Musika Vahana Song Lyrics In English.

============

Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka

Sharanu Parvati Tanaya Muruti Sharanu Musika Vahana

Nitila Netrana Varada Putrane Nagabhusasa Priyane

Tatila Tankita Komalangane Karna Kundala Dharane

Batta Muttina Hara Padaka Bahu Hasta Catustane

Itta Todugeya Hema Kankana Pasha Ankusha Dharane||2||

Kuksi Maha Lambodarane Iksu Capana Gelidane

Paksi Vahana Siri Purandara Vittalana Nija Dasane||3||

(sharanu siddhi vinayaka sharanu) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment