இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீனிவாச காயத்ரி மந்திரம்) – Sri Srinivasa Gayatri Mantra Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீனிவாச காயத்ரி மந்திரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஸ்ரீனிவாச காயத்ரி மந்திரம் வரிகள். Srinivasa Govinda Sri Venkateswara Tamil Songs Lyrics. Sri Srinivasa Gayatri Mantra Tamil Lyrics

ஸ்ரீனிவாச காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் செய்யும் இறைவழிபாட்டின் போது, ஸ்ரீனிவாச காயத்ரி மந்திரத்தை 108 முறை சொல்லி வருவது சிறந்த வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுக்கும்.

‘ஓம் நிரஞ்ஜநாய வித்மஹே

நிராபாஸாய தீமஹி

தந்நோ ஸ்ரீநிவாஸஹ் ப்ரசோதயாத்’

(sri srinivasa gayatri mantra) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Vishnu songs, பெருமாள் பாடல்கள், Ekadasi Songs, ஏகாதசி பாடல்கள். You can also save this post ஸ்ரீனிவாச காயத்ரி மந்திரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment