இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சுவாமி சங்கீத தேன் பொழியும்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சுவாமி சங்கீத தேன் பொழியும் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சுவாமி சங்கீத தேன் பொழியும் பாடல் வரிகள். Swamy sangeetha thein Pozhiyum K.J.Yesudhas Ayyappa song Tamil Lyrics

பாடல் வரிகள் மட்டும்

சுவாமி சங்கீத தேன் பொழியும்

ஏழிசை பாடகம் ஐயா – யான் (சுவாமி)

ஜெபமாலையாய் எந்த கைகளில்

மந்திர சுதி மீட்டும் தம்புறு கொண்டேன்

சுவாமி ஐயப்பா சுவாமி சபரிமலை சுவாமி (சுவாமி)

ப்ரம்மயாமத்தில் பூசை நேரத்தில் சன்னதியில் நான் இருந்து

பொன்னம்பல வாசன் ஐயப்பன் – உந்தன்

புண்யாக்ஷரம் மந்திரம் பாடி – தேவா

புவிமறந்திருப்பேன் யான் புவி மறந்திருப்பேன் (சுவாமி)

மனிதராய் வாழ்வதில் யாவரும் ஒன்றென

மணிகண்ட சுவாமி அருள் செய்தாய்

மதபேதங்களும் மாய்ந்திர வேண்டுமென்னும்

மதி நலம் தரும் உரையான் கேட்டேன் (சுவாமி)

சீர்மேவும் தத்துவம் என்குரல் நாதத்தில்

பாரெங்கும் பரவிட இசைப்பேன்

ஆர்வத்தினாலேயான் பாட மனத்திரையில்

தேவா உன் உருவம் நிலைக்கும்

உளமெனும் பெரும் கோவில் உனக்காகவே (சுவாமி)

‘பத்மஸ்ரீ’ கே. ஜே. ஜேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘சுவாமி சங்கீத தேன் பொழியும்’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள். யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள்.

சுவாமி சங்கீத தேன் பொழியும்

ஏழிசை பாடகம் ஐயா – யான் (சுவாமி)

ஜெபமாலையாய் எந்த கைகளில்

மந்திர சுதி மீட்டும் தம்புறு கொண்டேன்

சுவாமி ஐயப்பா சுவாமி சபரிமலை சுவாமி (சுவாமி)

ப்ரம்மயாமத்தில் பூசை நேரத்தில் சன்னதியில் நான் இருந்து

பொன்னம்பல வாசன் ஐயப்பன் – உந்தன்

புண்யாக்ஷரம் மந்திரம் பாடி – தேவா

புவிமறந்திருப்பேன் யான் புவி மறந்திருப்பேன் (சுவாமி)

மனிதராய் வாழ்வதில் யாவரும் ஒன்றென

மணிகண்ட சுவாமி அருள் செய்தாய்

மதபேதங்களும் மாய்ந்திர வேண்டுமென்னும்

மதி நலம் தரும் உரையான் கேட்டேன் (சுவாமி)

சீர்மேவும் தத்துவம் என்குரல் நாதத்தில்

பாரெங்கும் பரவிட இசைப்பேன்

ஆர்வத்தினாலேயான் பாட மனத்திரையில்

தேவா உன் உருவம் நிலைக்கும்

உளமெனும் பெரும் கோவில் உனக்காகவே (சுவாமி)

(swamy sangeetha thein pozhiyum) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post சுவாமி சங்கீத தேன் பொழியும் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment