இந்த ஆன்மீக பதிவில் (தாயே கருமாரி எங்கள் தாயே கருமாரி) – Thaye Karumari Engal Thaye Karumari – LR Iswari Amman Devotional songs Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… தாயே கருமாரி எங்கள் தாயே கருமாரி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

தாயே கருமாரி எங்கள் தாயே கருமாரி தேவி கருமாரி துணை நீயே மகமாயி : L.R. ஈஸ்வரி பாடிய அம்மன் பக்தி பாடல் வரிகள். Thaye Karumari Engal Thaye Karumari – LR Iswari Amman Devotional songs Tamil Lyrics

============

தாயே கருமாரி எங்கள் தாயே கருமாரி

தேவி கருமாரி துணை நீயே மகமாயி (2)

ஆயிரம் கண்கள் உடையவளே

ஆலயத்தின் தலைமகளே

கடைக் கண்ணாலே பார்த்தருள்வாய்

காலமெல்லாம் காத்தருள்வாய் (தாயே)

அன்னை உந்தன் சன்னதியில்

அனைவரும் ஒன்றாய் கூடிடுவோம்

அம்மா உந்தன் பொன்னடியில்

அனுதினமும் சரணடைவோம் (தாயே)

சிங்கமுக வாகனத்தில் சிங்கார மாரியம்மா

வந்துவரம் தந்திடுவாய் எங்கள் குல தெய்வம் மாரியம்மா

(thaye karumari engal thaye karumari) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், அம்மன் பாடல்கள், Amman Devotional Songs, Navarathri Special Tamil Songs Lyrics, L.R. Eswari Amman Songs, கருமாரி அம்மன் பாடல்கள், Karumari Amman. You can also save this post தாயே கருமாரி எங்கள் தாயே கருமாரி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment