இந்த ஆன்மீக பதிவில் (தியாக‌ ராஜ சங்கீதம் ஸ்ரீராமன்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… தியாக‌ ராஜ சங்கீதம் ஸ்ரீராமன் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

தியாக‌ ராஜ சங்கீதம் ஸ்ரீராமன் பாடல் வரிகள். Thiyagaraja Sangeetham Sri Raman K.J.Yesudhas Ayyappa song Tamil Lyrics

தியாக‌ ராஜ சங்கீதம் ஸ்ரீராமன்

புரந்தர‌ சங்கீதம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் (தியாக‌)

சுவாதியின் சங்கீதம் பத்மநாபன்

அனைவரின் சங்கீதம் ஐயப்பன் சுவாமி ஐயப்பன்

சுவாமி சங்கீதத்தின் அமுத‌ சங்கீதத்தின்

ஆரோகணம் சபரி மாமலை

பாடிடும் பொழுது பக்திப் பெருகி

மலை உச்சி நாடும் எனது உள்ளம்

ஸ்வர‌ ராஜ‌ பூஜை என்றும் (தியாக‌)

செவியினில் தேன் சிந்தும் இனிய‌ சங்கீதத்தின்

ஆரோகணம் பம்பா தீர்த்தம்

கானம் என்னும் இசை சாதகத்தின்

அலையாய் பெருகும் எனது மனம்

ஸ்ருதி சுத்த‌ நாத‌ உள்ளம் (தியாக‌)

‘பத்மஸ்ரீ’ கே. ஜே. ஜேசுதாஸ் பாடிய‌ ‘தியாக‌ ராஜ சங்கீதம் ஸ்ரீராமன்’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள்.

(thiyagaraj sangeetham sri raman) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், கே. ஜே. யேசுதாஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post தியாக‌ ராஜ சங்கீதம் ஸ்ரீராமன் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment