இந்த ஆன்மீக பதிவில் (துளசி காயத்ரி மந்திரம்) – Tulasi Gayatri Mantra in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… துளசி காயத்ரி மந்திரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

Tulasi Gayatri Mantra in Tamil – துளசி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் துளசியை வித்மஹி

விஷ்ணு பரியை தீமஹி

தன்னோ விருந்தா ப்ரசோதயாத்

ஓம் துளசீயாயை வித்மஹே

திருபுராரியாய தீமஹி

தன்னோ துளசீ ப்ரசோதயாத்

ஓம் ஸ்ரீ திரிபுராய வித்மஹே

துளசீ பத்ராய தீமஹி

தன்னோ துளசீ ப்ரசோதயாத்

(tulasi gayatri mantra tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Gayatri Mantra. You can also save this post துளசி காயத்ரி மந்திரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment