இந்த ஆன்மீக பதிவில் (அம்பிகையை கொண்டாடுவோம்) – Ambigaiyai Kondaduvom Karumari Amman Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… அம்பிகையை கொண்டாடுவோம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அம்பிகையை கொண்டாடுவோம் கருமாரி அம்பிகையை கொண்டாடுவோம் : L.R. ஈஸ்வரி பாடிய அம்மன் பக்தி பாடல் வரிகள். Ambigaiyai Kondaduvom Karumari –

LR Iswari Amman Devotional songs Tamil Lyrics

============

அம்பிகையை கொண்டாடுவோம் கருமாரி

அம்பிகையை கொண்டாடுவோம் (அம்பிகையை)

ஆலய திருநீரை அணிந்திடுவோம்

அந்த ஆயிரம் கரத்தாளைக் கொண்டாடுவோம்

அம்பிகையை கொண்டாடுவோம் கருமாரி

அம்பிகையை கொண்டாடுவோம்

சந்தனத்தை பூசி வரும் மாங்காட்டு நீலியம்மா

குங்குமத்தை அள்ளித்தந்து குறிசொல்வாள் சூலியம்மா

புன்னை நல்லூர் மாரியம்மா புகழைப் பாடுவோம்

அங்கு பூங்கலசம் எடுத்து வந்து பொங்கல் போடுவோம் (அம்பிகையை)

தில்லையாடும் காளியம்மா காளியம்மா

தில்லையாடும் காளியம்மா எல்லை தாங்கும் தேவியம்மா

கரும்பு வில்லைத் தாங்கும் என்னைக் காக்கும் மாரியம்மா

எங்கள் அன்பு மாரியம்மா தேவியம்மா (அம்பிகையை)

(ambigaiyai kondaduvom) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், அம்மன் பாடல்கள், Amman Devotional Songs. You can also save this post அம்பிகையை கொண்டாடுவோம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment