இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி) – Maanikka Veenai Endhum – Raksha Raksha Jagan Matha பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

Maanikka Veenai Endhum Maa devi Kalaivani

மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி

தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்

அம்மா பாட வந்தோம்

அருள்வாய் நீ இசை தர வா நீ

இங்கு வருவாய் நீ லயம் தரும் வேணி அம்மா

மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி

தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்

அம்மா பாட வந்தோம்

நாமணக்க பாடி நின்றால் ஞானம் வளர்ப்பாய்

பூமணக்க பூஜை செய்தால் பூவை நீ மகிழ்வாய்

மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி

தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்

அம்மா பாட வந்தோம்

வெள்ளைத் தாமரையில் வீற்றிருப்பாய்

எங்கள் உள்ளக் கோவிலிலே உறைந்து நிற்பாய்

வெள்ளைத் தாமரையில் வீற்றிருப்பாய்

எங்கள் உள்ளக் கோவிலிலே உறைந்து நிற்பாய்

கள்ளமில்லாமல் தொழும் அன்பருக்கே என்றும்

அள்ளி அறிவைத் தரும் அன்னையும் நீ

வாணி சரஸ்வதி மாதவி பாரதி வாகதீஸ்வரி மாலினி

காணும் பொருளில் தோன்றும் கலைமணி

வேண்டும் வரம் தரும் வேணி

நான்முகன் நாயகி மோகனரூபிணி

நான்மறை போற்றும் தேவி நீ

வானவர்க்கமுதே தேனருள் சிந்தும்

கான மனோகரி கல்யாணி

அருள்வாய் நீ இசை தர வா நீ

இங்கு வருவாய் நீ லயம் தரும் வேணி அம்மா

மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி

தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்

அம்மா பாட வந்தோம்

(manikka veenai yenthum maa devi) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், P. Susheela Devotional Songs, பி.சுசீலா பக்தி பாடல்கள், ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா, சரஸ்வதி தேவி பாடல்கள், P Suseela Songs, p susheela jaya jaya devi. You can also save this post மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment