இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Mathanga Vadana Ananda Sadana) – Mathanga Vadana Ananda Sadana Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Mathanga Vadana Ananda Sadana ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

mAthanga vadanA Ananda sadanA mahAdhaeva shiva shambhO nandana Song Lyrics In English.

============

mAthanga vadanA Ananda sadanA

mahAdhaeva shiva shambhO nandana

mAya vinAshaka mUshika vAhana

mAtha mahaeshwari bhavAni nandhana

mahA Ganapathe mangala charanA

(mathanga vadana ananda sadana) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Mathanga Vadana Ananda Sadana or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment