இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பொன்னான தெய்வமே எந்நாளும் எங்களைக் காத்திட வேணுமப்பா ஐயப்பா) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பொன்னான தெய்வமே எந்நாளும் எங்களைக் காத்திட வேணுமப்பா ஐயப்பா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

பொன்னான தெய்வமே எந்நாளும் எங்களைக் காத்திட வேணுமப்பா ஐயப்பா – ஐயப்பன் பஜனை பாடல் வரிகள். Ponnana Deivame Ennalum Engalai Kathida Vendum Appa Ayyappa Bhajanai Tamil Lyrics

============

பொன்னான தெய்வமே எந்நாளும்

எங்களைக் காத்திட வேணுமப்பா ஐயப்பா

காத்திட வேணுமப்பா.

நெற்றியிலே திருநீறும் பக்தியிலே கண்ணீரும்

நாங்களும் தருவோமப்பா ஐயப்பா

நாங்களும் தருவோமப்பா.

ஓயாமல் ஒழியாமல் உன் புகழ் பாடிட

வரங்களும் தருவாயப்பா ஐயப்பா

வரங்களும் தருவாயப்பா.

அனுதினமும் கற்பூரம் ஏற்றியே

சரணங்கள் சொல்வோமப்பா ஐயப்பா

சரணங்கள் சொல்வோமப்பா.

குழந்தை உன் நெற்றியில் குங்குமப் பொட்டிட்டு

கொஞ்சிடத் தோணுதப்பா ஐயப்பா

கொஞ்சிடத் தோணுதப்பா.

சந்தனப் பொட்டிட்டு சதா உன் பக்கத்தில்

சாய்ந்திடத் தோணுதப்பா ஐயப்பா

சாய்ந்திடத் தோணுதப்பா.

(ponnana deivame ennalum engalai kathida vendum appa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், ஐயப்பன் பஜனை பாடல், Ayyappan Bajanai Paadal. You can also save this post பொன்னான தெய்வமே எந்நாளும் எங்களைக் காத்திட வேணுமப்பா ஐயப்பா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment