இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே – டி. எல் மஹராஜன் பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Santhanam manakuthu paneer Manakkuthu Sabarimala Mele – T.L Maharajan Ayyappan Devotional song Tamil Lyrics

============

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

அந்த‌ பந்தளன் மகனுக்கு பாலபிஷேகம் பதினெட்டு படி மேலே

அந்த‌ பந்தளன் மகனுக்கு பாலபிஷேகம் பதினெட்டு படி மேலே

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

இள‌ நீராலே அபிஷேகம்தான் குளிருது அவன் மேனி

நல்ல‌ திரு நீரலே அபிஷேகம்தான் சிறுக்குது நம் மேனி

நல்ல‌ திரு நீரலே அபிஷேகம்தான் சிறுக்குது நம் மேனி

சிறுக்குது நம் மேனி

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

அந்த‌ பந்தளன் மகனுக்கு பாலபிஷேகம் பதினெட்டு படி மேலே

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

பக்தர்கள் சுமந்த‌ இருமுடி நெய்யும் உருகி வழியுதைய்யா

பக்தர்கள் சுமந்த‌ இருமுடி நெய்யும் உருகி வழியுதைய்யா

அதை பார்க்கப் பார்க்க‌ ஆனந்தக் கண்ணீர் மழையாய் பொழியுதய்யா

அதை பார்க்கப் பார்க்க‌ ஆனந்தக் கண்ணீர் மழையாய் பொழியுதய்யா

மழையாய் பொழியுதய்யா…

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

அந்த‌ பந்தளன் மகனுக்கு பாலபிஷேகம் பதினெட்டு படி மேலே

அந்த‌ பந்தளன் மகனுக்கு பாலபிஷேகம் பதினெட்டு படி மேலே

சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

சாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா

சாமி இல்லாதொரு சரணம் இல்லையப்பா

(santhanam manakuthu paneer manakkuthu sabarimala mele) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post சந்தனம் மணக்குது பன்னீர் மணக்குது சபரிமலை மேலே or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment