இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Vandipe Ninage Gananatha) – Vandipe Ninage Gananatha Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Vandipe Ninage Gananatha ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Vandipe Ninage Gananatha Modal Vandipe Ninage Gananatha Kannada Bhajan Song Lyrics In English.

============

Modal Vandipe Ninage Gananatha

Vandipe Ninage Gananatha

Banda Vigna Kale Gananatha

Vandipe Ninage Gananatha

Modal Vandipe Ninage Gananatha

Hinde ravananu madadinda ninna pujisade

sanda ranadalli gananatha

Madhavana agneyinda dharmaraya poojisalu

sadhisida raajya gananatha

Mangala muruti guru ranga vithalana pada

hingade paliso gananatha

(vandipe ninage gananatha) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Vandipe Ninage Gananatha or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment